Pojūčių galia. Vidinis subjektyvumas. Meta.

Meta – matyti daiktus tokiais, kokie jie yra iš aukštesnės perspektyvos, būti sąmoningu. Nukreipti dėmesį nuo to, kas vyksta išorėje į tai, kas vyksta viduje.

 

Išorinis pasaulis nepalaiko jokios situacijos, nes viskas kas yra išorėje, keičiasi ir yra pažeidžiama netekties aspekto. Amžinos Dvasios tiesos yra įsišaknijusios kiekvieno mūsų viduje. Tai apima ir mūsų gebėjimą sąmoningai priimti ir įsileisti į savo realybę sielos ir jos išminties gelmes, pripažinti jos galias keisti mūsų realybę ir būti gyvybinių galių šaltiniu.

Kaip tą padaryti?

Stebėkite savo sielos kūrybingumą, per vizijas ir sapnus ir pradėkite atskirti vesdami kasdienius užrašus, kada SUPRANTU, o kada SUVOKIU. Už suvokimo nėra žodžių, nes to kas įvyksta negalima paaiškinti – tai yra vadinama „dajavu“, įžvalgos ar “praregėjimo“ akimirka. Vidinis šaltinis yra subjektyvus, daug kam aplinkoje nepatogus, net nepriimtinas, tačiau tai yra “lobis“, kuris nerūdija, kurio neįmanoma pavogti ar suvalgyti.

Savyje susikurkite ir turėkite TAŠKĄ, vietą, saugumo ir stabilumo vietą. Tos aiškiai jaučiamos vidinės vietos(valdomos dėmesiu) dėka kasdien grįždami į tą vietą ir ją vis stiprindami išsilaisvinsite nuo išorinių aplinkybių, kurios VISADA keisis ir nebūtinai pagal jūsų lūkesčius ir norus, įtakos ir priklausymo.

Susikurkite savo vidinį pasaulį, kuris nepriklausytų nuo materialios išorės. Ir tik tada, kai turėsite savo vidinį pasaulį, apie kurį Dvasinės praktikos sako taip:  turėdami „nepajudinamą savo ašį“, kiekvienas atpažinsite savo autentiškumą, priartėsite prie savo Aukštesniojo Aš, sąmoningai priisiimsite atsakomybę už bendruomenę ir aplinką kurioje gyvenate. Artėjimas prie Aukštesniojo Aš ne IZOLIUOS ir stums į mišką medituoti, bet leis jums suvokti save kaip didesnio paveikslo dalį. ALL are ONE(viskas yra vienis), suvokiant tarpusavio ryšius ir tarp-ryšius.

Viduje yra ŠALTINIS. Jį pamatyti, MATYTI galita tik „apvertus akis į vidų“.

Tie, kas gyvena vedami vidinio matymo, širdies ar kaip apie tai bepasakytumėte yra pabudę, tie, kas žiūri į išorę - miega.