Blogas

Kundalini energijos aktyvavimas. I dalis

Kaip vyksta Kundalini energijos aktyvavimas?

Kol kas nors mumyse vyksta, tol teka energija ir mes jaučiamės bei esame gyvi.

Energija padeda susidoroti su gyvenime iškylančiais sunkumais. Sąmoningas pastebėjimas energijos pasikeitimų kūne, leidžia žmogui išlikti nepaliestam praeities ir ateities istorijų – kitaip tariant būti čia ir dabar. 

Kirtan Kriya. Unikali Kundalini jogos technologija

Jeigu iš viso Kundalini jogos mokslo liks nors kruopelytė, lai tai būna aukščiausioji krija - Kirtan Kriya, - 1972m. gruodžio 28 dieną perduodamas šią meditaciją mokiniams kalbėjo Jogi Badžanas.

Gutka Kriya: stebuklinga Mantra transformuojanti negatyvią energiją. Serija Kundalini joga

Kaip ir kūno, taip ir sielos ląstelei būtinas balansas - homeostazė. Kiekvienas žmogus turi teisę ir galią būti laimingas, laisva valia pakeisti liūdesio būseną į džiaugsmingą. Tam reikalingas vidinis balansas.
Kas turi galią palaikyti harmoniją, balansą, homeostazę sielos ląstelėje? Tai Mantra, garso vibracija.

Pojūčių galia. Vidinis subjektyvumas. Meta.

Meta – matyti daiktus tokiais, kokie jie yra iš aukštesnės perspektyvos, būti sąmoningu. Nukreipti dėmesį nuo to, kas vyksta išorėje į tai, kas vyksta viduje.

Parvati Kriya. Iš serijos Kundalini joga

Parvati kriją praktikuojame Kundalini jogos užsiėmimo pradžioje. Rekomenduoju ją įvaldyti visiems lankantiems užsiėmimus. Energijos pulsacijas ir tėkmę reikia jausti fiziškai.