Ra Ma Da Sa gydanti meditacija. Kundalini joga.

Gydanti Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung Meditacija. Tai meditacija pažadinanti gydančią Kundalini energiją ir aktyvuojanti neutralų, nevertinantį protą. Jūs galite šią meditaciją skirti savo artimiems, sau, draugams ir bet kam, kam šiuo metu jūsų maldos gydanti energija yra reikalinga. 
For English please scroll down.

Ra = Saulė, ugnies elementas;
Ma = Mėnulis, vandens elementas;
Da = Žemė; žemės elementas;
Sa = Erdvė; beasmenė begalybė, kaip visa ko pradžia, oro elementas;
Sa Say = absoliuti begalybės patirtis;
So = asmeninė prasmė ir identitetas;
Hung = Aš esu Tai; pati begalybė, vibracija, tai kas yra.
Šios mantros pagalba galime nukreipti gydančią Žemės ir Visatos energiją į save ir kitus.

Meditacijos atlikimo technika.

MED 000002 1
Atsisėskite tiesia nugara, sukryžiuotmis kojomis arb aant kėdės krašto. Suformuokite lengvą kaklo užraktą, keldami viršugalvį ir smakrą pritraukdami prie krūtinės.
Akys: 1/10 pramerktos. Žiūrite į nosies galiuką. 

Kita variacija. Akys užmerktos.

Mudra: Rankas sulenkite 45 laipsnių kampu nuo kūno į šonus. Alkūnės prie krūtinės, dilbiai beveik statmeni grindims ir maksimaliai įtempti. Delnus apverskite į viršų. Visi pirštai, išskyrus nykštį, suglausti. Nykštį patempkite į šoną - įtempto nykščio pagalba energija sutekės į delnus. Plaštakų neįtempkite, tačiau visos meditacijos metu išlaikykite jas tiesias. Per riešą delnus atlenkite atgal.

Vizualizacija: įsivaizduokite žmogų(žmones), kuriam skiriate šią meditaciją.
Garso rezonansą jauskite gerklėje, sinusuose ir prieškaktinėje srityje.
Garsą projektuokite iš pilvo centro(bambos).
Įkvėpkite ir garsų seką atlikite per vieną iškvėpimą.
Su kiekvienu mantros garsu kilkite stuburo kanalu į viršų per čakras:
Ra- išangė, Ma- genitalijos, Da- bamba, Sa- širdies čakra;
PAUZĖ trumpa;
Sa- širdies cakra ; Say - gerklos; So - taškas tarp antakių; Hung - viršugalvis; iš vibruojame į aurą. Ties Hung garsu- įtraukite stipriai pilvą link nugaros.
Pabaigoje: Įkvėpkite. Sulaikykite kvėpavima 30 sek. Maldą, meilę, gydančią baltą šviesą ir gydančią energiją nukreipkite į žmogų, kuriam skyrėte šią meditaciją. Įsivaizduokite tą žmogų švytinčioje baltoje erdvėje  visiškai sveiką, spindintį, stiprų ir laimingą. Pakartokite baigiamąją dalį dar 2 kartus.

Variacija. Jeigu norite, pakelkite rankas į viršų, įkvėpdami ir iškvėpdami jas pakratykite ir nuleiskite. Pakartokite dar kelis kartus.
Atsipalaiduokite ir dar kelias akimirkas niekur neskubėkite. Pabūkite su tuo, kas tą akimirką ateina.
Sat Nam.

Su meile,
Eglė Joana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra Ma Da Sa Healing Meditation
 
Ra Ma Da Sa, Sa Say So Hung is the mantra for this sacred healing meditation. This healing meditation is used to pray for healing energy for our friends, family, and ourselves. 
Certain mantras are to be cherished like a beautiful gem. The Siri Gaitri Mantra is just such a jewel. It is unique, and it captures the radiant healing energy of the Cosmos as a gem captures the light of the Sun. Like a gem it can be put into many settings for different purposes and occasions. When Yogi Bhajan first shared this technology he gave a series of meditatins that use the inner dynamics of this mantra. If you master any of these practices you will be rewarded with healing and awareness.The mantra is also a Sushmuna Mantra. It has eight sounds that stimulate the kundalini to flow in the central channel of the spine and in the chakras, accompanies by matabolic adjustment to the new level of energy in the body, and balances the five zones of the left and right hemispheres of the brain to activate the Neutral Mind.The mantra uses a sound current. The sounds create a juxtaposition of energies. Ra is the energy of the Sun: strong, bright and hot. Itg energizes and purifies. Ma is the energy of the moon: receptive, cool, and nurturing. Da is the energy of Earth: secure and personal. It is the ground of action. Sa is the impersonal Infinity. The cosmos in all of its dimensions openness and expansivness and totality is Sa.Then the mantra repeats the sound;this repetition is a turning point. The first part of the mantra is ascending and expands into the Infinite. The second part of the mantra pivots those qualities of the highest and most subtle ether, and brings them back down. It interweaves the ether with the earth.Sa is the impersonal Infinity. Say is the totality of experience and is personal. It is the feeling of a sacred "Thou." It is the embodiment of Sa. So is the personal sense of merger and identity. Hung is the Infinite, vibrating and real. The two qualities together (So and Hung) mean: "I am Thou."
 
MED 000002 1
 
Posture: Sit in Easy Pose (sitting on the floor, with legs crossed) or in a chair with feet planted firmly on the ground, with the spine straight, and a light Neck Lock applied (chin pulled back slightly).
 
Mudra: The mudra (hand position) is most important. The elbows are bent down by the sides, and are tucked comfortably but firmly against the ribs. The forearms are almost perpendicular to the floor, with the hands extended out at a 45 degree angle from the center of the body. Most importantly, the palms are perfectly flat, facing up, hands bent back at the wrists. You should feel a pull in the lowest part of your forearm as you almost hyper-extend your wrist to make the palms flat. (This tends to be the most challenging part of the meditation so it is important not to let the hands relax out of the position.) The fingers are kept side by side, except that the thumb is spread from the other four fingers.
 
Eyes: Eyes are closed.
Option. Eyes are 1/10 open, looking at the tip of your nose.
 
Mantra: This mantra consists of 8 basic sounds:
Ra Ma Da Sa, Sa Say So Hung
 
Translation:
Ra - Sun
Ma - Moon
Daa - Earth
Saa - Impersonal Infinity
Saa Say - Totality of Infinity
So - Personal sense of merger and identity
Hung - The infinite, vibrating and real.
 
This mantra taps into the energies of the sun, moon, earth, and the Infinite Spirit to bring deep healing. It is important to pull the navel point powerfully on the first Sa and on Hung. Note that the word  Hung is not long and drawn out. Rather, it is clipped off forcefully as you pull in the navel. Chant one complete cycle of the entire mantra with each breath. Then deeply inhale and repeat. Remember to move the mouth precisely with each sound. 
 
Try to feel the resonance in the mouth and in the sinus area. Mental Focus: You can choose to mentally visualize the person or persons that you are wanting to heal, as you send this energy to them for their well­-being.
 
Time: Continue chanting for 31 minutes.
 
To End: To end the meditation, inhale deeply and hold the breath, as you offer a healing prayer. Visualize the person you wish to heal as being totally healthy, radiant, and strong. See the person completely engulfed in a healing white light and completely healed. Then exhale and inhale deeply again, hold the breath, and offer the same prayer again. Exhale.
 
To your choice.To complete, inhale deeply, stretch your arms up high, and vigorously shake out your hands and fingers for several seconds.
 keep the arms up and hands shaking as you exhale. Repeat two more times and relax.

With Love,
Egle Joana